Etikettarkiv: tandhälsa

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 9 2018

[2018-09-20]
En av fyra implantat-patienter
upplever tekniska problem >>

Ungdomar som missar tandläkarbesök kartlagda >>
Elitidrottares dåliga tandhälsa
påverkar deras prestation >>

TMD drabbar en av 20 – ett folkhälsoproblem >>
Kronisk parodontit en riskfaktor för impotens? >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2018

[2018-02-15]
Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden >>
”Tanderosion bör registreras i journalen” >>
CBCT ger höga stråldoser till barn >>
Tandborststudie på äldreboende
gav långtidseffekt >>

Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 10 2017

[2017-09-07]
Ny statistisk metod jämför hjälp mot orofacial smärta
Ökad ojämlikhet i ungas tandhälsa
Fluorlack skyddade inte små barn mot karies
Huvudvärk vanligt bland små barn
Tandtråd ger ett måttligt skydd mot parodontit

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2016

TLT-nr-4-2016[2016-04-01]
Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet >>
Vanor, inte kunskap, påverkar
tandhälsan hos barn >>

TMD-patienter har en ökad
smärtkänslighet i nacken >>

Andelen äldre som sällan går till tandläkaren minskar >>
Ångestnivån innan extraktion påverkar minnet av smärtan >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2015

TLT-nr-4-2015[2015-04-09, Nr 4 2015]
Antibiotika vid parodontit ifrågasätts
Mammans tuggummi skyddar mot karies >>
Korta implantat sitter sämre än långa >>
Arbetslöshet en riskfaktor för dålig tandhälsa >>
Tandvärkens plats i hjärnan funnen >>