Myndigheter och organisationer

Barncancerfonden
Här finns bland annat fakta om cancer hos barn, behandling, uppföljning, tips till föräldrar, syskon och skolan.

Cancerfonden
Här hittar du information om cancer och dess behandling. Här finns även länkar till fondens webbplatser ”Män och cancer”, ”Sluta röka” och ”Sola sakta”.

Hjärt-lungfonden
Här hittar du information om sjukdomar i hjärta och lungor. Alltifrån hosta och allergi till hjärtinfarkt och KOL. Här finns också till exempel recept på sunda maträtter och motions- och promenadtips.

Handikappförbunden
Paraplyorganisation för Sveriges handikappförbund. Här hittar du bland annat länkar till de olika förbunden.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
Statliga Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är den myndighet som beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånen och vilka priser de ska ha.

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket för allmänheten
Statliga Läkemedelsverket är den myndighet som beslutar om vilka läkemedel som ska godkännas i Sverige. På webbplatsen finns bland annat information om läkemedlen. Har även en avdelning för allmänheten.

SBU
Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU, gör omfattande genomgångar av den vetenskapliga dokumentationen av olika medicinska behandlingar. Presenterar resultatet i utredningar och workshops.

Socialstyrelsen
Statliga Socialstyrelsen har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården. På deras webbplats kan man hitta utredningar av viktiga frågor inom hälsosverige.

EMA
Det europeiska läkemedelsverket, ”European Medicines Agency”, EMA, beslutar om läkemedel som godkänns direkt inom hela EU.

FDA
Det amerikanska läkemedelsverket, ”Food and Drug Administration”, FDA, beslutar om läkemedel som godkänns i USA.