Etikettarkiv: diabetes

Tema Diabetes – Ny hjälp till utbredd sjukdom

[2018-05-23]
Många av pusselbitarna kring de olika diabetessjukdomarna saknas fortfarande. Trots det har behandlingen utvecklats enormt de senaste decennierna. Och nu kan diabeteskartan vara på väg att ritas om totalt.
Läs artikeln >>

”Transplantation bara vid komplicerad diabetes”
Torbjörn Lundgren är överläkare vid transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset och anknuten till institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet. Där transplanteras både hela bukspottkörtlar och insulinproducerande celler från cellöar, Langerhanska öar, till patienter med diabetes.
Läs artikeln >>

Tema: Diabetes

[2017-09-01]
Nu kommer medicinen som räddar diabetikers hjärtan
Diabetesläkemedel sänker normalt diabetikers blodsockerhalt och minskar behovet av insulin och belastningen på bukspottkörteln. De nya SGLT2-hämmarna räddar dessutom deras hjärtan.

Ny mekanism för klassiskt läkemedel funnen
Svenska forskare har nyligen funnit belägg för att diabetesmedlet metformins hittills okända verkningsmekanism kan vara genom att påverka tarmflorans sammansättning.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 5 2017

[2017-04-06]
Ändrad attityd kan ligga bakom sämre tandhälsa
Svårt att lyckas med reduktion av överbett >>
SSRI-behandling inget hot mot implantat
Munbakterier skulle kunna skydda mot diabetes

Mobbning ökar risken för bruxism

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Tema: Flyktingars hälsa

mv-nr-1-2017-webb[2017-02-24]
Forskare befarar: Psykiskt läkande motverkas
Genom att skapa en tillvaro baserad på trygghet, delaktighet och samvaro kan man ge nyanlända människor den miljö som behövs för att läka de psykiska sår som många har med sig när de kommer. Men den nya svenska flyktingpolitiken riskerar att resultera i det motsatta, varnar forskare. Läs mer >>

Passivitet kan ge ökad risk för diabetes
Pär Wändells forskning visar att processen att byta land kan även leda till fysisk ohälsa, till exempel verkar risken för diabetes öka, åtminstone för kvinnor. Läs mer >>

Dålig koll på tuberkulos-screeningen i Sverige
Knut Lönnroth studerar hur den svenska tbc-screeningen fungerar i praktiken, något som hittills varit dåligt dokumenterat. Läs mer >>

Länk till hela temat, inklusive case >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2016

tlt-nr-2-2016 (384x500)[2016-02-17]
Digitala avtryck bättre än traditionella >>
Svenskar har flest egna tänder i Europa >>
Tandskola för barn hjälper även föräldrarna >>
Tandrengöring minskade hyperglykemi hos diabetiker >>
Ögondroppar med atropin kan hjälpa barn som dreglar >>