E-hälsa

Apoteket
Statliga Apoteket AB:s webbplats. Här finns mängder av information och råd om läkemedelsbehandling framför allt när det gäller egenvård. Här kan du även handla receptfria läkemedel och så kallade handelsvaror för leverans direkt hem.

Barn- och ungdomskliniken Halland
Praktiska och handfasta råd om de flesta barnsjukdomar från sjukvården i Halland.

Doping, Riksidrottsförbundet
Hos Riksidrottsförbundet finns information om doping och dopinglistor.

Giftinformationscentralen
Information om giftiga ämnen, växter och hushållskemikalier. Råd vid
förgiftningar.

Internetmedicin
Svensk privat webbplats av och för läkare. Här finns behandlingsöversikter för ett stort antal sjukdomar. Författande läkare står själva för informationen.

Janus
Medicinsk webbplats från Läkemedelsenheten vid Stockholms Läns Landsting. Här finns behandlingsriktlinjer, en aktiv nyhetsrapportering, interaktionsdatabas baserad på FASS med mera. Riktar sig till sjukvårdspersonal.

Sjukvårdsrådgivningen, 1177
Landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Bygger på en sammanslagning av Infomedica och Vårdguiden.

Smittskyddsinstitutet
Hos statliga Smittskyddsinstitutet finns bland annat information om
barnvaccinationer, smittsamma sjukdomar och epidemier.

Trygga Barn
Försäkringsbolaget Trygg Hansas barnhälsoavdelning. Är baserat på
gamla Docco Barn. Här finns bland annat ett stort uppslagsverk över
barnsjukdomar med konkreta tips på åtgärder.