Så lockar Region Skåne sjukhusspecialister till primärvården

[2019-01-30]
Genom att erbjuda sjukhusspecialister att få gå en kompletterande specialistutbildning i allmänmedicin med full betalning håller Region Skåne på att skaffa sig ett antal dubbelspecialister i primärvården. Något som alla vinner på, enligt Ola Bergstrand, delansvarig för projektet i regionen.

Läs hela artiklen i Läkartidningen >>

Annonser

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 1 2019

[2019-01-24]
Nytt dentalmaterial i sikte >>
Tydligt samband mellan
Alzheimers och parodontit >>

Barn med dålig tandhälsa
presterar sämre i skolan >>

Tandbehandling verkar inte öka
risk för hjärtinfarkt eller stroke >>

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Tema ALS

[2018-12-14]
Forskare skönjer ljusning för svår sjukdom
Det är över 20 år sedan det första läkemedlet mot muskelsjukdomen ALS kom. Sedan dess har inget hänt, men nu finns det en lång rad läkemedel och behandlingar på gång.

Hård träning kopplas till ökad risk för ALS
Forskning pekar på att fysisk aktivitet kan öka risken att drabbas av ALS. Men studierna innehåller flera osäkra faktorer och forskarna är försiktiga med att dra slutsatser.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 12 2018

[2018-12-12]
Hälften av injektionerna i
barntandvården gör ont >>

KBT kan förbättra ungas hälsobeteende >>
Regelbundna tandläkarbesök ger
bibehållen oral livskvalitet >>

Tandvårdsrädsla hindrar unga att söka vård >>
Mobilapp kan ställa diagnos vid trauma >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Tema: Matallergi

[2018-12-07]
Din guide i allergidjungeln
Forskning pekar på ökande problem med överkänslighet mot mat, speciellt när det gäller matallergi. Samtidigt har fler än nödvändigt klassats som allergiska. KI:s forskare reder ut begreppen.
Läs hela artikeln >>

Matöverkänslighet – en lathund
Allergi beror på att kroppen av någon anledning har bildat antikroppar mot något protein eller någon kolhydrat i det aktuella födoämnet. Här är en enkel lathund för de vanligast typerna av matöverkänslighet.
Läs hela artikeln >>

Allt kli är inte allergi
Allergiframkallande ämnen har ofta ganska nära släktskap på proteinnivå. Till exempel är björk och jordnöt ganska nära släkt, vilket gör att björkpollenallergiker kan drabbas av mildare allergisymtom när de äter jordnöt.
Läs hela artikeln >>

Fästingbett kan ge köttallergi
Det första fallet av köttallergi beskrevs i Sverige 2009, nu är det en etablerad sjukdom. Enligt forskarna finns det en koppling till fästingbett.
Läs hela artikeln >>

Tre patienter berättar:
”Nu äter jag fem jordnötter varje dag” >>
Matallergiska Julius saknar majskaka med ostsmak >>
”Köttallergi, det kan väl inte finnas?” >>