Etikettarkiv: apotek

Tema: Marginalerna krymper

[2019-06-14]

 

 


Apoteken balanserar på allt slakare lina

Apotekskedjornas vinstutrymme har minskat de senaste tre åren och färska siffror visar att trenden håller i sig. Recepten ger inte en krona, samtidigt som den växande e-handeln håller ner priserna på det övriga sortimentet. Det väntas leda till färre apotek i framtiden – frågan är hur snabbt det kommer att gå?

Så påverkas jobben när apoteken blir färre
Att antalet fysiska apotek kommer att minska på grund av den växande e-handeln står utom allt tvivel. Men kommer det att leda till en övertalighet bland farmaceuter?

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Annonser

Farmaceuter ställs inför allt fler etiska problem

Nr 6 2015[2015-12-18]
Risken att ställas inför etiska problem har ökat för apoteksfarmaceuter i takt med att nya kommersiella krav ställs från arbetsgivarna, men frågorna står inte i centrum i verksamheten. Inom läkemedelsindustrin har man dock lärt sig läxan och har sedan länge ett tydligt internt fokus på etiska dilemman.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Narkotiska preparat största drivkraften bakom rån

nr-4-2015-webb[2015-08-28]
Den ökade tillgängligheten och den sämre bemanningen är de främsta förklaringarna till den kraftiga ökningen av apoteksrån i Sverige de senaste åren, anser branschen.

Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen, men en version av artikeln finns här.

 

 

Vildvuxen flora av nya tjänster på apotek

Nr-3-2105[2015-06-12, Nr 3 2015]
Tjänsteutbudet på apotek har exploderat sedan omregleringen och nu finns minst ett 20-tal olika tjänster på de olika apotekskedjorna. Men det är stor variation mellan de olika kedjorna och tjänsterna handlar inte så ofta om läkemedel. Många aktörer efterlyser nu en offentlig finansiering för att utveckla samhällsnyttiga läkemedelstjänster.

Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen, men en sammanfattande artikel finns på tidningen webbplats, klicka här >>.

En av fem farmaceuter utan farmaceutisk fortbildning

Nr-2-2015[2015-04-24, Nr 2 2015]
Var femte apoteksfarmaceut anger fortfarande att de inte får någon kompetensutveckling inom farmaci, trots att aktörerna satsar mer än tidigare. Myndigheternas tillsyn visar brister i kompetensutvecklingen år efter år, men ändå gör de inget åt det.

Fortbildning ett delat ansvar
Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns möjlighet för fortbildning – något de olika apoteksaktörerna har löst på lite olika sätt – men den enskilda farmaceuten har i dag ett mycket större eget ansvar att se till att den faktiskt blir av.

Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.