Medicinska Tidskrifter

Annals of Internal Medicine
Ges ut av ”American College of Physicians” och är en av de främsta
inom internmedicinen.

British Medical Journal, BMJ
Brittiska läkarföreningens vetenskapliga tidskrift. Gratis i sin
helhet på nätet.

Circulation
Amerikansk vetenskaplig tidskrift inom hjärt-kärlområdet.

Clinical Pharmacology & Therapeutic, CPT
Kliniska vetenskapliga studier inom områdena farmakokinetik och
farmakodynamik.

Hypertension
Amerikanska hjärtföreningens vetenskapliga månadstidning om högt
blodtryck.

Journal of American Medical Association, JAMA
Amerikanska läkarföreningen, AMA:s, vetenskapliga
tidskrift.

JAMA Internal Medicine
Amerikanska läkarföreningen, AMA:s, vetenskapliga tidskrift inom
internmedicinen.

The Lancet
Världens viktigaste vetenskapliga medicinsk tidskrift.

New England Journal of Medicine
Amerikansk medicinsk vetenskaplig tidskrift.

Rheumatology
Amerikanska reumatologföreningens vetenskapliga
månadstidning.