Etikettarkiv: vetenskap

Tema Medicinsk cannabis

[2018-03-02]
Cannabis – drogromantik eller vetenskap?
Anhängarna lyfter fram enskilda patientfall med tydliga resultat medan den kliniska forskningen i bästa fall kan visa mediokra effekter. Åsikterna om medicinsk cannabis går starkt isär. Men användningen ökar i världen – nyligen blev det tillåtet i vårt grannland Danmark – mot läkarnas vilja. Även i Sverige förekommer förskrivning på licens, men experter varnar för en bredare användning.

Danmarks cannabis-försök utvärderas inte vetenskapligt
Den danska regeringen avsätter tio miljoner danska kronor för cannabis-forskning, men inte för att utvärdera den fyraåriga försöksförskrivning man just har inlett.

Stor risk för polarisering i cannabisdebatten
Cannabis är en het fråga där bristen på vetenskaplig kunskap öppnar för åsikter och polarisering.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Tema Stroke – en kamp mot klockan

MV Nr 1 2013[2013-02-26, Nr 1 2013]
Var 17:e minut drabbas någon i Sverige av stroke. Konsekvensen för den drabbade kan bli allt ifrån död till att bli i det närmaste helt återställd, beroende på attackens svårighetsgrad och hur snabbt behandling kan sättas in. Forskarna försöker nu hitta nya sätt att minska skadorna vid stroke och förbättra oddsen att komma tillbaks. Först och främst är det en kamp mot tiden.
Läs mer >>

Svårt bli rynkfri trots fagra löften

[2007-06-17]
Vetenskap. Den utlovade effekten av antirynkkrämer har aldrig kontrollerats av någon svensk myndighet. Och nästan inga kosmetikföretag kan visa upp bevis för att deras produkter fungerar.
Läs mer >>

Prostatatest ger skenbar trygghet

[2007-04-29]
Vetenskap. Alla män över 40 år kan nu välja om de vill göra ett prostatacancertest. Men testet har brister och kan göra mer skada än nytta.
Läs mer >>

Extremidrottare ger forskarna ny kunskap

[2007-02-18]
Vetenskap. Idrottare som utsätter sina kroppar för en extrem fysisk belastning kan ge forskarna ny kunskap om hur människokroppen fungerar.
Läs mer >>