Tema Medicinsk cannabis

[2018-03-02]
Cannabis – drogromantik eller vetenskap?
Anhängarna lyfter fram enskilda patientfall med tydliga resultat medan den kliniska forskningen i bästa fall kan visa mediokra effekter. Åsikterna om medicinsk cannabis går starkt isär. Men användningen ökar i världen – nyligen blev det tillåtet i vårt grannland Danmark – mot läkarnas vilja. Även i Sverige förekommer förskrivning på licens, men experter varnar för en bredare användning.

Danmarks cannabis-försök utvärderas inte vetenskapligt
Den danska regeringen avsätter tio miljoner danska kronor för cannabis-forskning, men inte för att utvärdera den fyraåriga försöksförskrivning man just har inlett.

Stor risk för polarisering i cannabisdebatten
Cannabis är en het fråga där bristen på vetenskaplig kunskap öppnar för åsikter och polarisering.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Kommentarer inaktiverade.