Etikettarkiv: laser

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 5 2020

TLT-5-2020[2020-04-30]
Tillägg med laser gör ingen nytta vid parodbehandling
Orofacial smärta ökar
Konventionell komposit-lagning bra vid MIH
Kariesprevention hos mammor skyddar barnen
Minskad smärta vid BMS förbättrar smaksinnet

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2015

TLT Nr 2 2015[2015-02-12, Nr 2 2015]
Mekanismen bakom dentinkaries klarnar
Kariesbakterie sprids från mamma till barn >>
D-vitamin kopplat till bättre tandhälsa >>
Lågenergilaser vid TMD gav inte förväntad effekt >>
Tandkräm mot ilningar fungerar – alla utom en >>

 

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 8 2014

TLT-Nr-8-2014[2014-06-12, Nr 8 2014]
Instabilt bett och bruxism
ökar risken för huvudvärk

Fiolspel kan öka risken för TMD >>
Bruxism är sannolikt ärftligt >>
Fluorlackning av mjölktänder gör liten nytta >>
Laser lindrar smärtan snabbt vid aftös stomatit >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 7 2014

TLT-Nr-7-2014[2014-05-22, Nr 7 2014]
Rutinbesöken minskade
bland de äldre patienterna >>

Muntorrhet ett problem
för en av tio yngre vuxna >>

Samband visat mellan dålig
tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom >>

Minskad antibiotikaanvändning vid implantatkirurgi >>
Behandling mot parodontit kan förstärkas av laser >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2013

TLT Nr 4 2013[2013-03-13, Nr 4 2013]
Hårdare tandborste fördubblade antalet sprickor i tandköttet >>
Tandborstning på dagis förbättrar tandhälsan >>
Azitromycin påverkade inte effekten av warfarin >>
Sonderingsdjupet dåligt mått på klinisk fästenivå >>
Laser tillför inget vid behandling av käksmärta >>