Etikettarkiv: Burning mouth syndrome

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 9 2020

TLT-9-2020[2020-09-17]
Nervskada kan ligga bakom burning mouth-syndromet
TMD-smärta som ung ger ökad risk för smärta senare i livet
Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt
Risken för tandförlust vid parodontit är normal först 15 år efter rökstopp
Robot kan minska barns ångest vid tandingrepp

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 5 2020

TLT-5-2020[2020-04-30]
Tillägg med laser gör ingen nytta vid parodbehandling
Orofacial smärta ökar
Konventionell komposit-lagning bra vid MIH
Kariesprevention hos mammor skyddar barnen
Minskad smärta vid BMS förbättrar smaksinnet