Medicinska Nyheter

BBC News Heath
BBC:s nyhetsportal för medicinska nyheter.

Dagens Medicin
Bonniers veckotidning Dagens Medicins nyhetssajt. Snabba referat av
sammanfattningarna av vetenskapliga artiklar inom hälso- och
sjukvård.

Läkartidningen
Svenska läkarförbundets medlemstidning.

Läkemedelsvärlden
Apotekarsocietetens månadstidning Läkemedelsvärldens nyhetssajt.
Uppdateras mer eller mindre dagligen med nyheter om läkemedel.

New York Times Health
New York-tidningens hälsoavdelning med stor spännvidd på
innehållet.

The Heart
Amerikansk, privat och oberoende webbplats för nyheter inom
hjärt-kärlområdet. Kräver inloggning för att läsa hela artiklar. Gratis för
journalister.