Etikettarkiv: tandborstning

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 11 2019

TLT-11-2019[2019-11-07]
Åtta av tio vuxna har erosionsskador på tänderna
Kvinnor med orofacial smärta oftare deprimerade
Rutiner och kunskap avgörande för barnens tandborstning
Var femte läkemedel kan orsaka smakförändringar
Eltandborste även bättre i längden

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2019

[2019-04-09]
Fyra av tio TMD-positiva
ignoreras i tandvården >>

Tandlossning föregår hjärtkärl-sjukdom >>
Skolutbildning i tandhälsa
ökade inte jämlikheten >>

Överkappning mer kostnads-
effektivt än rotfyllning >>

Vardagskunskaper visar om barnet är moget att borsta själv >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2018

[2018-02-15]
Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden >>
”Tanderosion bör registreras i journalen” >>
CBCT ger höga stråldoser till barn >>
Tandborststudie på äldreboende
gav långtidseffekt >>

Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 1 2018

[2018-01-25]
Lokal statinbehandling kan motverka parodontit >>
Nyttan av ny munskölj ifrågasätts >>
Tandborstning förebygger parodontit >>
Kronisk parodontit kan påverka
blodfettsbalansen >>

Oklart om tandförluster påverkar näringsintaget >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 3 2016

TLT-nr-3-2016[2016-03-10]
Sambandet stärkt mellan parodontit och hjärtinfarkt >>
Ökad ojämlikhet i ungdomars tandborstvanor >>
Typ av tandborste spelar ingen roll vid gingival retraktion >>
Utlandsfödda eller undfallande föräldrar en kariesrisk >>
Fel antibiotikastrategi mot peri-implantit kan ge superinfektion >>