Etikettarkiv: stråldos

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2018

[2018-02-15]
Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden >>
”Tanderosion bör registreras i journalen” >>
CBCT ger höga stråldoser till barn >>
Tandborststudie på äldreboende
gav långtidseffekt >>

Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 13 2015

ettan-nr-13-2015-webbnewpaperpuff[2015-11-26]
Avancerad bildbehandling kan sänka stråldosen >>
Tillägg av antibiotika ger liten effekt vid parodontitbehandling >>
Dyraste metoden billigast i längden >>
Intensiv behandling ger inflammatorisk akutrespons >>
Barn som utsatts för passiv rökning har mer karies >>