Etikettarkiv: benskörhet

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2018

[2018-02-15]
Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden >>
”Tanderosion bör registreras i journalen” >>
CBCT ger höga stråldoser till barn >>
Tandborststudie på äldreboende
gav långtidseffekt >>

Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 15 2013

TLT Nr 15 2013[2013-12-19, Nr 15 2013]
Svenskar bäst i Europa på att gå till tandläkaren >>
Beröm minskar risken för att barn vägrar behandling >>
Lättare att förstå parodontit med 3D-animation >>
Bisfosfonat-relaterad osteonekros underrapporterad >>
Fluor i dricksvattnet ökar inte risken för benskörhet >>

Forskningsnotiser Reumatikervärlden Nr 4 2013

RV-Nr-4-2013[2013-08-09, Nr 4 2013]
Låg nivå av testosteron ökar mäns risk att få RA
Benskörhetsmedel kan lindra smärta
Byte bet inte på psoriasisartrit
Genfel orsak till infarktrisk vid SLE
Till Reumatikervärlden >>