Etikettarkiv: tanderosion

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 7 2020

TLT-7-2020[2020-07-02]
Mammans ålder kan påverka barnets kariesrisk
Risk att tandläkare saknar insikt om sina brister i endodonti
Förbättrad socioekonomi påverkar inte risken för karies
Gymnasieungdomar okunniga om tanderosion
Datorer allt bättre på att hitta mandibulärkanalen

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 12 2019

TLT-1219-animerat-595x794-1-400x534[2019-12-12]
Diabetes och prediabetes kan hittas i tandläkarstolen
Fördubblad risk för tanderosion hos vegetarianer
Patientens ålder inte en faktor vid implantat
Samband mellan parodontit och plack i halsartärerna
Många upplever dålig tandhälsa efter gastric bypass

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 11 2019

TLT-11-2019[2019-11-07]
Åtta av tio vuxna har erosionsskador på tänderna
Kvinnor med orofacial smärta oftare deprimerade
Rutiner och kunskap avgörande för barnens tandborstning
Var femte läkemedel kan orsaka smakförändringar
Eltandborste även bättre i längden

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2018

[2018-02-15]
Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden >>
”Tanderosion bör registreras i journalen” >>
CBCT ger höga stråldoser till barn >>
Tandborststudie på äldreboende
gav långtidseffekt >>

Byte av benskörhetsmedel ökade risken för osteonekros >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 5 2016

TLT-nr-5-2016_2 (482x640)[2016-04-28]
Bruxism ökar risken för fallerande implantat >>
E-cigaretter kan vara cancerframkallande >>
Denosumab ger ökad risk för osteonekros >>
Tanderosion hos ungdomar
beror på dryckesvanor >>

Tandkräm utan skum lika bra som med >>