Etikettarkiv: biverkningar

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 1 2021

TLT-1-2021[2021-01-21]
Porslinskrona håller bäst för sprucken tand
Outvecklade hörntänder bör behandlas direkt
Mellanrumsborste förbättrar tandhälsan mer än eltandborste
Många läkemedel kan orsaka biverkningar i tungan
Munskölj med missfärgningsskydd fungerade sämre

Tema: Återanvändning av läkemedel

[2019-04-26]
Fler läkemedel ska användas på nya sätt
Att gamla läkemedel används på nya indikationer är både säkrare och billigare än att ta fram något helt nytt. Men idag saknas ekonomiska morötter för att registrera dem, vilket gör att de hamnar vid sidan av systemet och används”off label”. Nu vill EU-kommissionen öka fokus på återanvändning.

Förkastad medicin återvänder
Vissa läkemedel har för alltid skrivit in sig i historieböckerna när de avregistrerats med buller och bång efter allvarliga biverkningar. Men några av dem är tillbaka – eller på väg tillbaka.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 15 2013

TLT Nr 15 2013[2013-12-19, Nr 15 2013]
Svenskar bäst i Europa på att gå till tandläkaren >>
Beröm minskar risken för att barn vägrar behandling >>
Lättare att förstå parodontit med 3D-animation >>
Bisfosfonat-relaterad osteonekros underrapporterad >>
Fluor i dricksvattnet ökar inte risken för benskörhet >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 11 2013

TLT Nr 11 2013[2013-10-01, Nr 11 2013]
Vart femte barn från Östafrika
saknar hörntänder >>

Kariesprevention av mamman har
långtidseffekt på barnet >>

Låg födelsevikt ökar risken för emaljhypoplasi >>
Svenskars tandhälsa bäst i EU >>
Biverkningar dåligt redovisade i parodontologistudier >>

Genombrott i behandlingen av systemisk barnreumatism

RV Nr 2 2013 II[2013-03-15, Nr 2 2013]
Två läkemedel har nyligen visat dramatiskt goda effekter på den svårbehandlade sjukdomen systemisk barnreumatism. Läkemedlen är godkända i Sverige, men det finns en risk för biverkningar.
Till Reumatikervärlden >>