Etikettarkiv: hjärtinfarkt

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 1 2019

[2019-01-24]
Nytt dentalmaterial i sikte >>
Tydligt samband mellan
Alzheimers och parodontit >>

Barn med dålig tandhälsa
presterar sämre i skolan >>

Tandbehandling verkar inte öka
risk för hjärtinfarkt eller stroke >>

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Annonser

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 6 2018

[2018-06-07]
Parodontit ökar kvinnors risk för hjärtinfarkt >>
Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor >>
Tandsjukdomar kostar 550 miljarder dollar >>
Invasiva tandingrepp ökar inte risken för hjärtinfarkt >>
Google visar tandintresset >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 3 2016

TLT-nr-3-2016[2016-03-10]
Sambandet stärkt mellan parodontit och hjärtinfarkt >>
Ökad ojämlikhet i ungdomars tandborstvanor >>
Typ av tandborste spelar ingen roll vid gingival retraktion >>
Utlandsfödda eller undfallande föräldrar en kariesrisk >>
Fel antibiotikastrategi mot peri-implantit kan ge superinfektion >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 8 2015

TLT-nr-8-2015[2015-08-20, Nr 8 2015]
Större risk att implantat misslyckas på män
Saknade tänder en riskfaktor för
hjärtinfarkt och död >>

Barn med gomspalt får oftare karies >>
Lång tid med bisfosfonat ökar risken för osteonekros i käken >>
Blåbär lika bra som tandläkarbehandling >>

Ny kombination av hjärtmedicin räddar liv

[2008-12-04]
En ny kombination av blodtrycksläkemedel minskar risken för att patienterna dör eller drabbas av hjärtsjukdom. ”Det här är effektivare än det vi använder i dag. Som patient bör man överväga att byta behandling”, säger Thomas Kahan, överläkare på hjärtkliniken på Danderyds sjukhus.
Läs mer >>