Etikettarkiv: hjärtinfarkt

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 8 2019

[2019-08-26]
Tradition att ta bort tandanlagen hos barn
Dysglykemi ökar risken för hjärtinfarkt och parodontit
Lactobaciller lindrar efter visdomstandsextraktion
Sju av tio upplever att käkträning hjälper
Långvarigt metabolt syndrom kopplas till sämre tandhälsa

 

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 1 2019

[2019-01-24]
Nytt dentalmaterial i sikte >>
Tydligt samband mellan
Alzheimers och parodontit >>

Barn med dålig tandhälsa
presterar sämre i skolan >>

Tandbehandling verkar inte öka
risk för hjärtinfarkt eller stroke >>

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 6 2018

[2018-06-07]
Parodontit ökar kvinnors risk för hjärtinfarkt >>
Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor >>
Tandsjukdomar kostar 550 miljarder dollar >>
Invasiva tandingrepp ökar inte risken för hjärtinfarkt >>
Google visar tandintresset >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 3 2016

TLT-nr-3-2016[2016-03-10]
Sambandet stärkt mellan parodontit och hjärtinfarkt >>
Ökad ojämlikhet i ungdomars tandborstvanor >>
Typ av tandborste spelar ingen roll vid gingival retraktion >>
Utlandsfödda eller undfallande föräldrar en kariesrisk >>
Fel antibiotikastrategi mot peri-implantit kan ge superinfektion >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 8 2015

TLT-nr-8-2015[2015-08-20, Nr 8 2015]
Större risk att implantat misslyckas på män
Saknade tänder en riskfaktor för
hjärtinfarkt och död >>

Barn med gomspalt får oftare karies >>
Lång tid med bisfosfonat ökar risken för osteonekros i käken >>
Blåbär lika bra som tandläkarbehandling >>