Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 6 2018

[2018-06-07]
Parodontit ökar kvinnors risk för hjärtinfarkt >>
Dålig tandhälsa kan vara dödlig riskfaktor >>
Tandsjukdomar kostar 550 miljarder dollar >>
Invasiva tandingrepp ökar inte risken för hjärtinfarkt >>
Google visar tandintresset >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Kommentarer inaktiverade.