Medicinsk Information

Medline/PubMed
Den medicinska databasen Medline med alla betydelsfulla
vetenskapliga publikationer från 1966 och framåt.

Expertsvar
Utmärkt tjänst för journalister av Sveriges universitet och
högskolor. Du ställer frågan och de hjälper dig att hitta rätt expert som kan
svara på den.

Läkemedelsboken
Apotekets tidigare faktabok om sjukdomar och dess behandlingar.
Sedan november 2009 har Läkemedelsboken övertagits av Läkemedeksverket. Här kan du ladda ner bokens olika kapitel i pdf-format.

Vårdverktyget
En gemensam webbplats för sju stora sjukhusbibliotek.

Fass
Läkedelsindustriföreningen LIF:s webbplats med produktinformation
(från Fass, patient-Fass, bipacksedlar och så kallade produktresuméer) om alla i
Sverige godkända läkemedel.

Fass i andra länder
Fass-redaktionen har samlat länkar till motsvarigheten till Fass i ett antal olika länder.