Anlita

Anlita Medicinjournalisten Fredrik Hedlund

Medicinjournalisten Fredrik Hedlund

Med över 25 års erfarenhet av medicinjournalistik, bland annat ifrån tidningarna Dagens Nyheter, Läkartidningen, Läkemedelsvärlden, och Tandläkartidningen är Fredrik Hedlund en av Sveriges mest rutinerade medicinjournalister.

Mellan åren 2020 och 2022 har verksamheten i huvudsak bestått i att verka som tf chefredaktör för tidningarna Svensk Farmaci och Evidens (Region Stockholms läkemedelskommittés tidning).

Verksamheten bedrivs i frilansform i aktiebolaget Medicinjournalisten FH AB (org nr 559025-1327), enligt Svenska Journalistförbundets frilanstaxa med F-skattsedel.

Aktuell prislista hittar du här.

Alla typer av journalistiska uppdrag inom medicinområdet är av intresse som:

  • Skrivaruppdrag, allt från snabb nyhetsrapportering till större projekt
  • Konferensbevakning av medicinska konferenser
  • Moderator eller föreläsare i medicinska ämnen
  • Researchuppdrag
  • Omvärldsanalys
  • Översättningar
  • Med mera…

Tveka inte att ta kontakt om du vill diskutera ett eventuellt uppdrag.

Kontakta Medicinjournalisten >>