Anlita

Anlita Medicinjournalisten Fredrik Hedlund
Med över 20 års erfarenhet av medicinjournalistik, bland annat ifrån tidningarna Dagens Nyheter, Läkartidningen, Läkemedelsvärlden, och Tandläkartidningen är Fredrik Hedlund en av Sveriges mest rutinerade medicinjournalister.

Verksamheten bedrivs i frilansform i aktiebolaget Medicinjournalisten FH AB, enligt Svenska Journalistförbundets frilanstaxa med F-skattsedel.

Alla typer av journalistiska uppdrag inom medicinområdet är av intresse som:

  • Skrivaruppdrag, allt från snabb nyhetsrapportering till större projekt
  • Konferensbevakning av medicinska konferenser
  • Moderator eller föreläsare i medicinska ämnen
  • Researchuppdrag
  • Omvärldsanalys
  • Översättningar
  • Med mera…

Tveka inte att ta kontakt om du vill diskutera ett eventuellt uppdrag.

Kontakta Medicinjournalisten >>