Etikettarkiv: rökare

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 3 2020

TLT-3-2020[2020-03-12]
Hälften av all karies kan förklaras av genetik
Trombocytopeni inget hinder för tandextraktion
Motiverande samtal skyddar barn mot ny karies
Bakteriefloran förändras mycket de första fyra åren
Fyra gånger högre risk för storrökare att förlora implantat

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2020

TLT-2-2020 2[2020-02-13]
Rökare svarar sämre på parodontal behandling
Enkla övningar stärker tuggförmågan vid parkinson
Parodontit i släkten en viktig riskfaktor
Forskning om postoperativ smärtlindring till unga saknas
Födelsevikt tycks inte påverka kariesrisken

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 5 2015

TLT nr 5 2015[2015-04-30, Nr 5 2015]
Minst förebyggande tandvård till de mest behövande
Obehandlad karies vanligaste åkomman >>
D-vitaminhalten hos vuxna påverkade inte parodontit >>
Dubbelt så vanligt att rökares implantat fallerar >>
Typ av restauration påverkar risken för apikal parodontit >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2014

TLT Nr 2 2014[2014-01-30, Nr 2 2014]
Erosionsskador kopplas till
livsstil, tandhälsa och BMI >>

Rökare och icke-rökare
kan behöva olika implantat >>

Undervisning kan minska
gingivit hos gravida
>>

Lactobaciller under första året förebygger karies >>
Nya belägg för statiners effekt mot parodontit >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 8 2013

TLT Nr 8 2013 II[2013-06-13, Nr 8 2013]
Barn med diabetes har sämre skydd mot oral inflammation >>

Intraorala fotografier lika bra som undersökning >>
ASA förbättrar parodontal behandling av rökare >>
Testosteron ökar tandstorleken >>
Tandkronor frisätter joner i saliven >>