Etikettarkiv: Alzheimers

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 1 2019

[2019-01-24]
Nytt dentalmaterial i sikte >>
Tydligt samband mellan
Alzheimers och parodontit >>

Barn med dålig tandhälsa
presterar sämre i skolan >>

Tandbehandling verkar inte öka
risk för hjärtinfarkt eller stroke >>

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Tema Celldöd: Lev och låta dö

omslag_mv2_2014_webb[2014-05-26, Nr 2 2014]
Obalans i den naturliga celldöden i våra kroppar orsakar, helt eller delvis, över 50 olika sjukdomar som cancer, Alzheimers och reumatism. Det har gjort att forskningen om celldöd har seglat upp och blivit det mest intensiva forskningsfältet i världen i dag.
Läs hela temat i Medicinsk Vetenskap >>

Nytt prov kan avslöja Alzheimers sjukdom

[2009-07-22]
Svenska forskare har tagit fram ett test som visar vem som kommer att drabbas av Alzheimers sjukdom. Men ännu är det för tidigt att rutinmässigt använda testet eftersom sjukdomen inte går att bromsa.
Läs mer >>

Alzheimerplåster ger färre biverkningar än kapslar

[2006-07-19]
Genom att ta alzheimermedicinen med plåster i stället för i kapslar minskas de vanligaste biverkningarna till en tredjedel.
Läs mer >>