Etikettarkiv: Alzheimers sjukdom

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 1 2019

[2019-01-24]
Nytt dentalmaterial i sikte >>
Tydligt samband mellan
Alzheimers och parodontit >>

Barn med dålig tandhälsa
presterar sämre i skolan >>

Tandbehandling verkar inte öka
risk för hjärtinfarkt eller stroke >>

Systemisk sjukdom kan ändra den parodontala mikrofloran >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Tema: Alzheimers – Amyloidhypotesen i gungning

omslag-nr-1-17[2017-02-27]
Bakslag stoppar inte Alzheimerforskningen
En rad bakslag har drabbat Alzheimerforskningen under de senaste åren och den uttalade målsättningen om en bot 2025 ter sig alltmer avlägsen. Men det finns fortfarande en stor mängd nya kandidater i pipeline, så hoppet om en ny behandling lever än.

Ny diagnostik nödvändigt för både forskning och behandling
Ett möjligt skäl till att så många kliniska studier på Alzheimerområdet har misslyckats är att diagnostiken har varit för dålig. Men nu finns metoder som inte bara kan avgöra vilka som verkligen har Alzheimers sjukdom, utan som också kan visa vilka som kommer att få sjukdomen inom tio år.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

Tema Celldöd: Lev och låta dö

omslag_mv2_2014_webb[2014-05-26, Nr 2 2014]
Obalans i den naturliga celldöden i våra kroppar orsakar, helt eller delvis, över 50 olika sjukdomar som cancer, Alzheimers och reumatism. Det har gjort att forskningen om celldöd har seglat upp och blivit det mest intensiva forskningsfältet i världen i dag.
Läs hela temat i Medicinsk Vetenskap >>