Etikettarkiv: hiv

Svensk Farmaci nr 1 2023

[2023-03-01]

Läkemedelsstatistik föreslås undantas från sekretess
En statlig utredning föreslår ett undantag i lagen för att möjliggöra att statistik om offentligfinansierade läkemedel åter ska bli tillgängliga.

Så funkar det:
Lenakapavir stabiliserar hiv-kapseln och stoppar replikering
Det nya hiv-läkemedlet lenakapavir är en så kallad kapsid-hämmare. Den har en helt unik och ny mekanism som stoppar hiv-virusets replikering och därmed hela dess livscykel.

Den största potentialen ligger sannolikt i framtiden
Lenakapavir behöver bara ges två gånger per år, men finessen med den långa verkningstiden uteblir då behandlingen måste kombineras med annan hiv-behandling.

Fördjupning Lönestatistiken:
Farmaceut­bristen bakom stark löneutve­ckling
Farmaceutbristen har inneburit att löneutvecklingen under 2022 varit mycket god och överstigit arbets­marknadens överenskommelse med god marginal i alla branscher. Men samtidigt ökar löneklyftorna mellan olika branscher.

Ökade löneklyftor riskerar att dränera apoteken på personal
Löneklyftorna mellan olika branscher ökar och alltfler söker sig från apoteken, något som skapar problem som apoteksföretagen nu måste börja hantera, menar Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

Tema Tuberkulos – Världens infektionsfiende nr 1

[2018-09-21]
Tuberkulosbakterien har under det senaste decenniet seglat upp som det smittämne, patogen, som dödar flest människor i världen. I många länder finns det ett stigma kring tuberkulos (TBC) som gör att drabbade dessutom förlorar jobb och försörjning. Allvarliga problem är också en ökande resistens mot antibiotika och bakslag inom vaccinforskningen.
Gå till temasidan på Medicinsk Vetenskap >>

Världens infektionsfiende nr 1
Tuberkulos är ett litet problem i Sverige, men ett av de största globala hälsohoten. WHO och FN vill stoppa sjukdomen till 2030. Vid Karolinska Institutet samlas forskarna i ett nytt centrum för att kunna bidra.
Läs artikeln >>

Detektor bromsar TBC-smittan
Antonio Rothfuchs, docent vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet har skapat en apparat som kan fånga tuberkulosbakterier i luften.
Läs artikeln >>

Lång väg tillbaka efter TBC-diagnosen
Jennie Hasselqvist, 39 år, drabbades av multiresistent tuberkulos.
Läs artikeln >>

Tema Celldöd: Lev och låta dö

omslag_mv2_2014_webb[2014-05-26, Nr 2 2014]
Obalans i den naturliga celldöden i våra kroppar orsakar, helt eller delvis, över 50 olika sjukdomar som cancer, Alzheimers och reumatism. Det har gjort att forskningen om celldöd har seglat upp och blivit det mest intensiva forskningsfältet i världen i dag.
Läs hela temat i Medicinsk Vetenskap >>