Svensk Farmaci nr 1 2023

[2023-03-01]

Läkemedelsstatistik föreslås undantas från sekretess
En statlig utredning föreslår ett undantag i lagen för att möjliggöra att statistik om offentligfinansierade läkemedel åter ska bli tillgängliga.

Så funkar det:
Lenakapavir stabiliserar hiv-kapseln och stoppar replikering
Det nya hiv-läkemedlet lenakapavir är en så kallad kapsid-hämmare. Den har en helt unik och ny mekanism som stoppar hiv-virusets replikering och därmed hela dess livscykel.

Den största potentialen ligger sannolikt i framtiden
Lenakapavir behöver bara ges två gånger per år, men finessen med den långa verkningstiden uteblir då behandlingen måste kombineras med annan hiv-behandling.

Fördjupning Lönestatistiken:
Farmaceut­bristen bakom stark löneutve­ckling
Farmaceutbristen har inneburit att löneutvecklingen under 2022 varit mycket god och överstigit arbets­marknadens överenskommelse med god marginal i alla branscher. Men samtidigt ökar löneklyftorna mellan olika branscher.

Ökade löneklyftor riskerar att dränera apoteken på personal
Löneklyftorna mellan olika branscher ökar och alltfler söker sig från apoteken, något som skapar problem som apoteksföretagen nu måste börja hantera, menar Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

Annons

Kommentarer inaktiverade.