Etikettarkiv: läkemedelsstatistik

Svensk Farmaci nr 1 2023

[2023-03-01]

Läkemedelsstatistik föreslås undantas från sekretess
En statlig utredning föreslår ett undantag i lagen för att möjliggöra att statistik om offentligfinansierade läkemedel åter ska bli tillgängliga.

Så funkar det:
Lenakapavir stabiliserar hiv-kapseln och stoppar replikering
Det nya hiv-läkemedlet lenakapavir är en så kallad kapsid-hämmare. Den har en helt unik och ny mekanism som stoppar hiv-virusets replikering och därmed hela dess livscykel.

Den största potentialen ligger sannolikt i framtiden
Lenakapavir behöver bara ges två gånger per år, men finessen med den långa verkningstiden uteblir då behandlingen måste kombineras med annan hiv-behandling.

Fördjupning Lönestatistiken:
Farmaceut­bristen bakom stark löneutve­ckling
Farmaceutbristen har inneburit att löneutvecklingen under 2022 varit mycket god och överstigit arbets­marknadens överenskommelse med god marginal i alla branscher. Men samtidigt ökar löneklyftorna mellan olika branscher.

Ökade löneklyftor riskerar att dränera apoteken på personal
Löneklyftorna mellan olika branscher ökar och alltfler söker sig från apoteken, något som skapar problem som apoteksföretagen nu måste börja hantera, menar Karin Gummesson, ordförande i apotekssektionen.

Svensk Farmaci nr 5 2022

[2022-12-07]
Ledare: Släpp läkemedelsstatistiken fri – den är ju vår

Mötet med Karolina Antonov, Årets Farmaceut 2022: ”Världen blir mer begriplig om man får lite siffror på den”
Karolina Antonov är Årets Farmaceut 2022. Hon får utmärkelsen för sitt engagerade arbete med läkemedels­statistik och hälsodata i akademin, på apotek och inom industrin.

Fördjupning Läkemedelsmarknaden:
Därför går apoteken så dåligt trots att läkemedlen går så bra
Trots att försäljningen av läkemedel har ökat från 20 miljarder till över 50 miljarder under 2000-talet så brottas apoteken med allt sämre lönsamhet. Vi förklarar hur det hänger ihop, varför drygt 200 apotek riskerar att stängas nästa år och varför apoteken kommer att fortsätta fokusera på handelsvaror.

Så ser läkemedelsmarknaden ut 2022
Apotekens läkemedelsförsäljning kommer att överstiga 59 miljarder kronor 2022, enligt en prognos. Sveriges mest sålda läkemedel är en blodförtunnare och det går att behandla drygt 100 hjärtpatienter för samma kostnad som en cancerpatient. Det är så läkemedelsmarknaden ser ut 2022.

Läs mer ur Svensk Farmaci nr 5 2022 >>

Följ nyhetsbevakningen på svenskfarmaci.se >>