Etikettarkiv: FN

Tema Tuberkulos – Världens infektionsfiende nr 1

[2018-09-21]
Tuberkulosbakterien har under det senaste decenniet seglat upp som det smittämne, patogen, som dödar flest människor i världen. I många länder finns det ett stigma kring tuberkulos (TBC) som gör att drabbade dessutom förlorar jobb och försörjning. Allvarliga problem är också en ökande resistens mot antibiotika och bakslag inom vaccinforskningen.
Gå till temasidan på Medicinsk Vetenskap >>

Världens infektionsfiende nr 1
Tuberkulos är ett litet problem i Sverige, men ett av de största globala hälsohoten. WHO och FN vill stoppa sjukdomen till 2030. Vid Karolinska Institutet samlas forskarna i ett nytt centrum för att kunna bidra.
Läs artikeln >>

Detektor bromsar TBC-smittan
Antonio Rothfuchs, docent vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet har skapat en apparat som kan fånga tuberkulosbakterier i luften.
Läs artikeln >>

Lång väg tillbaka efter TBC-diagnosen
Jennie Hasselqvist, 39 år, drabbades av multiresistent tuberkulos.
Läs artikeln >>

Tema Antibiotikaresistens: Resistenshotet allt större

sf-nr-5-2016-493x640[2016-10-28]
Sverige riskerar att bli utan nya antibiotika
Sverige har länge haft en restriktiv användning av antibiotika och relativt låga nivåer av resistens. Paradoxalt nog kan det göra att företagen låter bli att registrera nya antibiotika här. På regeringens uppdrag ska Folkhälsomyndigheten föreslå hur den risken ska undvikas.

En ny affärsmodell krävs för utveckling av nya antibiotika
Världens länder har nu enats om att det krävs en helt ny modell för att få fart på utvecklingen av nya antibiotika.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.