Etikettarkiv: ångest

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 9 2020

TLT-9-2020[2020-09-17]
Nervskada kan ligga bakom burning mouth-syndromet
TMD-smärta som ung ger ökad risk för smärta senare i livet
Många covid-19-patienter tappar tidigt smak och lukt
Risken för tandförlust vid parodontit är normal först 15 år efter rökstopp
Robot kan minska barns ångest vid tandingrepp

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2016

TLT-nr-4-2016[2016-04-01]
Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet >>
Vanor, inte kunskap, påverkar
tandhälsan hos barn >>

TMD-patienter har en ökad
smärtkänslighet i nacken >>

Andelen äldre som sällan går till tandläkaren minskar >>
Ångestnivån innan extraktion påverkar minnet av smärtan >>

Kunskapsakuten Ångest: Feltolkade signaler

[2012-09-24] Läkemedelsvärlden
Ungefär var fjärde person i Sverige drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom. Ofta debuterar ångestsyndromen tidigt, hälften drabbas före elva års ålder. Men upp till tre fjärdedelar får vare sig diagnos eller behandling eftersom de aldrig söker sig till vården med sina problem.
Läs om vad som är bäst – KBT eller läkemedelsbehandling – experterna uttalar sig.
Köp och ladda ned Kunskapsakuten från Läkemedelsvärlden.se >>