Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2016

TLT-nr-4-2016[2016-04-01]
Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet >>
Vanor, inte kunskap, påverkar
tandhälsan hos barn >>

TMD-patienter har en ökad
smärtkänslighet i nacken >>

Andelen äldre som sällan går till tandläkaren minskar >>
Ångestnivån innan extraktion påverkar minnet av smärtan >>

Kommentarer inaktiverade.