Etikettarkiv: amalgam

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 10 2018

[2018-10-11]
Parodontit minskar i Sverige >>
Parodontit trolig riskfaktor för demens >>
Inget samband mellan amalgam och ADHD >>
Stora skillnader i behandling av
TMD i olika länder >>

Statinbehandling förbättrar läkningen
vid apikal parodontit >>

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 7 2016

TLT-nr-7-2016[2016-06-16]
Klassifikationssystem för kariesprogression föreslås >>
En av tre får problem med sina implantat >>
Inget samband mellan amalgam och förlossningsutfall >>
Antibiotika tidigt i livet ökar risken för hypomineralisering >>
Muntorrhet och dålig plackkontroll ökar risken för rotkaries >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2016

TLT-nr-4-2016[2016-04-01]
Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet >>
Vanor, inte kunskap, påverkar
tandhälsan hos barn >>

TMD-patienter har en ökad
smärtkänslighet i nacken >>

Andelen äldre som sällan går till tandläkaren minskar >>
Ångestnivån innan extraktion påverkar minnet av smärtan >>