Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 7 2014

TLT-Nr-7-2014[2014-05-22, Nr 7 2014]
Rutinbesöken minskade
bland de äldre patienterna >>

Muntorrhet ett problem
för en av tio yngre vuxna >>

Samband visat mellan dålig
tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom >>

Minskad antibiotikaanvändning vid implantatkirurgi >>
Behandling mot parodontit kan förstärkas av laser >>

Kommentarer inaktiverade.