Etikettarkiv: cannabis

Ökning av cannabis-relaterad schizofreni i Danmark

dn_200x200[2021-07-22]
Att missbruka cannabis kan öka risken att drabbas av schizofreni senare i livet med upp till fem gånger. Det visar en ny dansk studie som också visar att andelen schizofrenifall i Danmark som kan bero på cannabismissbruk har fyrfaldigats sedan mitten av 1990-talet.

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter >>

Användningen av medicinsk cannabis ökar

[2019-06-19]

På tre år har användningen av medicinsk cannabis mer än fördubblats i Sverige. Detta trots att de vetenskapliga beläggen för behandlingen ännu är svaga.
Läs hela artikeln >>

Svenska patienter åker till Danmark för att få cannabis
Trots den ökade förskrivningen av cannabis i Sverige har cirka 150 svenska patienter åkt över till Danmark för att få behandling där. En anledning är att det, trots reskostnaderna, är billigare.
Läs hela artikeln >>

Tema Medicinsk cannabis

[2018-03-02]
Cannabis – drogromantik eller vetenskap?
Anhängarna lyfter fram enskilda patientfall med tydliga resultat medan den kliniska forskningen i bästa fall kan visa mediokra effekter. Åsikterna om medicinsk cannabis går starkt isär. Men användningen ökar i världen – nyligen blev det tillåtet i vårt grannland Danmark – mot läkarnas vilja. Även i Sverige förekommer förskrivning på licens, men experter varnar för en bredare användning.

Danmarks cannabis-försök utvärderas inte vetenskapligt
Den danska regeringen avsätter tio miljoner danska kronor för cannabis-forskning, men inte för att utvärdera den fyraåriga försöksförskrivning man just har inlett.

Stor risk för polarisering i cannabisdebatten
Cannabis är en het fråga där bristen på vetenskaplig kunskap öppnar för åsikter och polarisering.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.