Etikettarkiv: pulpa

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 7 2017

[2017-05-24]
Ökad hjärtrisk vid dåligt svar på parodontitbehandling
Stegvis exkavering bättre för pulpan
Arbetsgivaren ofta orsak till jobbstress
Fluorpensling skyddar inte mjölktänder mot karies
Ökad risken för parodontit med inhalerade steroider

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 6 2016

TLT-nr-6-2016[2016-05-26]
Allt fler anmäler misstanke om
barn som far illa >>

Cancerbehandling risk för tandhälsan >>
Kyltest bra på att hitta nekrotisk pulpa >>
Problembaserad inlärning ger inte
djupare kunskaper >>

Prodentis gör ingen nytta hos unga och friska >>