Etikettarkiv: flour

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 7 2017

[2017-05-24]
Ökad hjärtrisk vid dåligt svar på parodontitbehandling
Stegvis exkavering bättre för pulpan
Arbetsgivaren ofta orsak till jobbstress
Fluorpensling skyddar inte mjölktänder mot karies
Ökad risken för parodontit med inhalerade steroider

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 14 2016

tlt-nr-14-2016[2016-12-15]
Tandvården tappar bort äldre
patienter i onödan >>

Frukt mellan måltider ökar
risken för tanderosion >>

Bättre med flour i dricksvatten än i salt >>
Fem gånger så vanligt med andra
ledsmärtor vid TMD >>

Blodtrycksmedicin kan öka risken för parodontit >>