Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 7 2017

[2017-05-24]
Ökad hjärtrisk vid dåligt svar på parodontitbehandling
Stegvis exkavering bättre för pulpan
Arbetsgivaren ofta orsak till jobbstress
Fluorpensling skyddar inte mjölktänder mot karies
Ökad risken för parodontit med inhalerade steroider

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Kommentarer inaktiverade.