Tema: Att delta i forskning

[2017-05-25]
Utan försökspersoner stannar forskningen
Varje år deltar tiotusentals personer i studier. De svarar på frågor om sin livsstil, lämnar blod- och vävnadsprover, får sin hjärna undersökt, låter sig bli registrerade i sömnen, testar nya läkemedel och så vidare. Den medicinska forskningen är helt beroende av de insatser som dessa friska frivilliga och patienter gör.

Patientmedverkan gör forskningen bättre
Sedan mitten av 1980-talet har barnmorskan och vårdläraren Eva Larsson haft diagnosen reumatoid artrit. Nu kommer hennes erfarenheter som patient till användning i rollen som forskningspartner.

Länk till hela temat >>

Kommentarer inaktiverade.