Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 14 2016

tlt-nr-14-2016[2016-12-15]
Tandvården tappar bort äldre
patienter i onödan >>

Frukt mellan måltider ökar
risken för tanderosion >>

Bättre med flour i dricksvatten än i salt >>
Fem gånger så vanligt med andra
ledsmärtor vid TMD >>

Blodtrycksmedicin kan öka risken för parodontit >>

Kommentarer inaktiverade.