Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 6 2016

TLT-nr-6-2016[2016-05-26]
Allt fler anmäler misstanke om
barn som far illa >>

Cancerbehandling risk för tandhälsan >>
Kyltest bra på att hitta nekrotisk pulpa >>
Problembaserad inlärning ger inte
djupare kunskaper >>

Prodentis gör ingen nytta hos unga och friska >>

Kommentarer inaktiverade.