Etikettarkiv: äldre

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 11 2017

[2017-09-28]
Tandvården snålar med smärtlindring till barn
Osteoartrit i käkleden ökar med åldern
Fickdjupsmätning vid implantat mer
smärtsamt än vid tand

Fluorlack inte kostnadseffektivt till lågriskpatienter
Rotdentin blir skörare med åldern

Texterna är publicerade i Tandläkartidningens pappersupplaga och kan även publiceras på Tandläkartidningens webbplats >>.

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 14 2016

tlt-nr-14-2016[2016-12-15]
Tandvården tappar bort äldre
patienter i onödan >>

Frukt mellan måltider ökar
risken för tanderosion >>

Bättre med flour i dricksvatten än i salt >>
Fem gånger så vanligt med andra
ledsmärtor vid TMD >>

Blodtrycksmedicin kan öka risken för parodontit >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 13 2016

tlt-nr-13-2016[2016-11-29]
Sex av tio röntgensensorer
infekterade av bakterier >>

Bruxism i sömnen kan bero på generna >>
Fyrdubblad risk att ett ersatt
implantat fallerar >>

Tandvårdspersonal i äldreomsorgen
kan rädda liv >>

Äldre invandrare behöver mer tandvård >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 12 2016

tlt-nr-12-2016[2016-11-10]
Forskare föreslår nytt sätt att
se på orofacial smärta >>

Kvinnor kan ha genetiskt starkare
tänder än män >>

Äldre tappar ofta kontakten med tandvården >>
CAD-CAM inte bättre än konventionell
metod för kronor >>

Läskskatt minskar karies främst hos yngre män >>

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 4 2016

TLT-nr-4-2016[2016-04-01]
Lägre halter kvicksilver hos barn efter amalgamstoppet >>
Vanor, inte kunskap, påverkar
tandhälsan hos barn >>

TMD-patienter har en ökad
smärtkänslighet i nacken >>

Andelen äldre som sällan går till tandläkaren minskar >>
Ångestnivån innan extraktion påverkar minnet av smärtan >>