Etikettarkiv: farmaceut

E-handel med läkemedel – hot mot professionen?

[2017-12-15]
Den bristande rådgivningen vid expediering av läkemedel på e-apotek är inte bara en potentiell patientsäkerhetsrisk. På sikt kan den även leda till en förändrad yrkesroll för farmaceuter.

 

Artikeln publiceras i sin helhet endast i Svensk Farmaci papperstidningen, men en förkortad version av artikeln kan hittas på nätet >>

Fortsatt god löneutveckling för farmaceuter

Nr 2 2016 (492x640)[2016-04-25, nr 2 2016]
Löneökningen för svenska farmaceuter fortsätter att ligga över snittet för svenskt arbetliv. Men det verkar finnas könsskillnader där män inom industri och landsting tjänar mer än kvinnorna och kvinnliga apotekschefer tjänar mer än manliga.

Artiklarna publiceras endast i Svensk Farmaci papperstidningen.

En av fem farmaceuter utan farmaceutisk fortbildning

Nr-2-2015[2015-04-24, Nr 2 2015]
Var femte apoteksfarmaceut anger fortfarande att de inte får någon kompetensutveckling inom farmaci, trots att aktörerna satsar mer än tidigare. Myndigheternas tillsyn visar brister i kompetensutvecklingen år efter år, men ändå gör de inget åt det.

Fortbildning ett delat ansvar
Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att det finns möjlighet för fortbildning – något de olika apoteksaktörerna har löst på lite olika sätt – men den enskilda farmaceuten har i dag ett mycket större eget ansvar att se till att den faktiskt blir av.

Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.

Farmaceuter riggar landstingens ordnade införande

Svensk-Farmaci-nr-6-2014[2014-12-19, Nr 6 2014]
Det finns gott om farmaceuter i nyckelpositioner i landstingens ordnade införande av nya läkemedel som snart går i skarpt läge. Bredden och överblicken av läkemedelsmarknaden anger flera som orsak till att farmaceuternas kunskapsprofil passar bra i projektet.

Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.

Satsning på egenvård i nytt förslag

Svensk-Farmaci-nr-4-2014[2014-08-29, Nr 4 2014]
Aktörer vill se ny kategori receptfritt där rådgivning från farmaceuter krävs
Tunga aktörer på läkemedelsområdet vill se en ny kategori receptfria läkemedel som endast får säljas på apotek efter rådgivning från farmaceut.

”Apoteken är nu en integrerad del av hälso- och sjukvården”
I Storbritannien, som står modell för det svenska förslaget, har den striktare kategorin receptfria läkemedel höjt statusen på apoteken och resulterat i att de har blivit ett slags hälsocentraler dit människor går för att prata om, och få hjälp med sin hälsa.
Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.