Satsning på egenvård i nytt förslag

Svensk-Farmaci-nr-4-2014[2014-08-29, Nr 4 2014]
Aktörer vill se ny kategori receptfritt där rådgivning från farmaceuter krävs
Tunga aktörer på läkemedelsområdet vill se en ny kategori receptfria läkemedel som endast får säljas på apotek efter rådgivning från farmaceut.

”Apoteken är nu en integrerad del av hälso- och sjukvården”
I Storbritannien, som står modell för det svenska förslaget, har den striktare kategorin receptfria läkemedel höjt statusen på apoteken och resulterat i att de har blivit ett slags hälsocentraler dit människor går för att prata om, och få hjälp med sin hälsa.
Artiklarna i Svensk Farmaci publiceras endast i papperstidningen.

Kommentarer inaktiverade.