Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 10 2012

[2012-09-06, Nr 10 2012]
Sportdryck kan missfärga fyllningar >>
Antacida kan rädda emaljen efter kräkning eller reflux >>
Mutation halverar risken för karies >>
Antibiotika ger bättre effekt ett år efter parodontit-behandling >>
Det fanns tandvård redan i Romarriket >>

Kommentarer inaktiverade.