Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 9 2012

[2012-08-20, Nr 9 2012]
Nytt stöd för astmamediciners ökade risk att ge barn karies>>

Fetmakirurgi kan förbättra parodontal behandling>>

HPV-infektion kan öka risken för en andra tumör vid muncancer>>

Nikotins nedbrytande mekanism på tandvävnad funnen>>

Endast var tredje ortodontisk studie korrekt randomiserad>>

Kommentarer inaktiverade.