Kunskapsakuten Alkoholberoende: En fråga för över en miljon svenskar

[2012-06-13, Nr 3 2012]
Grabbarna på bänken utanför Systembolaget är bara toppen på isberget. Det stora flertalet alkoholberoende i Sverige har fortfarande ett fungerande socialt liv med familj och arbete. Men de behöver vård och behandling för att inte falla igenom. Den stora utmaningen för vården är nu att nå dessa 250 000 individer. Dessutom har uppskattningsvis 750 000 svenskar ett skadligt eller riskabelt bruk av alkohol som kan gå att hejda innan det utvecklas till ett fullskaligt beroende. Men då måste fokus flyttas från gammaldags missbruksvård till en respektfull diskussion om livsstilsförändringar på patientens villkor.
Köp och ladda ned Kunskapsakuten från Läkemedelsvärlden.se >>

Kommentarer inaktiverade.