Tema för tidigt född: Från överlevnad till en vision om livslång hälsa

[2012-05-24, Nr 2 2012]
De senaste 40 åren har utvecklingen inom neonatalvården tagit enorma kliv framåt. Det som bara gick att drömma om på 1970-talet är nu rutinvård, något som även har resulterat i att överlevnaden hos de för tidigt födda barnen har ökat dramatiskt. Idag finns det så många som 100 000 för tidigt födda barn under 18 år i Sverige och nu är den stora frågan: Hur går det sen?
Läs hela temat i Medicinsk Vetenskap >>

Kommentarer inaktiverade.