Kunskapsakuten BPH: Förstorad prostata drabbar sex av tio män

[2011-12-16, Nr 8 2011]
De flesta män kommer att drabbas av en förstorad prostata under sin livstid, men det är långt ifrån säkert att det kommer att orsaka några problem. Endast en av tio 60-åringar behöver läkemedelsbehandling trots av sex av tio har förstorad prostata. Och det är tur eftersom dagens läkemedel har en relativt blygsam effekt. Ett år efter insättandet har cirka hälften avbrutit behandlingen, efter två år har två tredjedelar slutat. Sannolikt är det endast 10 – 20 procent av patienterna som har någon riktig nytta av behandlingen, men dessa individer går inte att identifiera i förväg.
Köp och ladda ned Kunskapsakuten från Läkemedelsvärlden.se >>

Kommentarer inaktiverade.