Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 15 2011

[2011-12-13, Nr 15 2011]
Mjölk med fluor kan vända rotkariesangrepp hos äldre >>
Kraftig ökning av muntorrhet med stigande ålder
Äpplen skadligare för tänderna än Coca Cola >>
Frekvent alkoholintag ökar risken för parodontit

Kommentarer inaktiverade.