Kunskapsakuten Depression: Obalans i hjärnan

[2011-05-03, Nr 3 2011]
Med depression menas oftast det som läkarna kallar den egentliga depressionsperioden. Sjukdomen finns tillsammans med flera andra tillstånd som går under sammlingsbegreppen förstämningsepisoder och förstämningssyndrom. Där finns också melankoli, mani, hypomani, dystymi och bipolär sjukdom. Den allvarligaste konsekvensen av sjukdomen är en ökad dödlighet, i första hand orsakad av självmord, men deprimerade patienter har även en överdödlighet i andra sjukdomar. Att behandla depressionen är alltså en fråga om liv och död.
Köp och ladda ned Kunskapsakuten från Läkemedelsvärlden.se >>

Kommentarer inaktiverade.