Tema Framtidens Äldrevård

[2011-04-06, Nr 4 2011]
Längre liv ger mer sjukdom
Det är en paradox att ju mer utvecklad vården blir, desto mer vård krävs. Åldrandet kommer vi inte ifrån, oavsett hur mycket behandling mot sjukdomar som forskarna utvecklar.
Läs mer >>

Hopp om bot. Medicinska framsteg kommer inte att lösa
problemet
En förhoppning som många har är att ett botemedel mot Alzheimers sjukdom eller andra medicinska framsteg kommer att lösa problemet med skenande kostnader för framtidens äldrevård. Men allt talar för att det blir precis tvärtom.
Läs mer >>

Rökning farligare än fetma
Trots en kraftig ökning av antalet överviktiga och feta i Sverige sedan 1969 minskar risken att avlida före 56 års ålder bland män. Anledningen är att antalet rökare har minskat under samma tid.
Läs mer >>

5 frågor. ”Äldrevården kan bli både bättre och
billigare”
Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet,
har tagit fram ett tiopunktsprogram för en bättre och faktiskt billigare
äldrevård.
Läs mer >>

Kommentarer inaktiverade.